Mielenjuuren oikeuspsykologian blogitekstiarkisto

Arkistosta löydät Mielenjuuren asiantuntijoiden ja vierailevien kirjoittajien tekstejä.

Kirjoitukset käsittelevät oikeusalan kannalta olennaisia käyttäytymistieteiden ilmiöitä ja teemoja. Tällaisia ovat muun muassa oikeusprosessi ja terveys, persoonallisuus oikeudellisessa riidassa, rikollinen käyttäytyminen, lakimiehen hyvinvointi, todistajanpsykologia, kognitiiviset prosessit (mm. muisti ja havaintotoiminnat) oikeudellisessa kontekstissa sekä oikeuspsykologian ajankohtaiset asiat ja historia. Mikäli kirjoituksessa käsitellään jotakin tiettyä tapausta, on lähtökohta aina se, että asianosainen on antanut siihen itse luvan. Blogitekstejä voi kommentoida ja minulle voi esittää kysymyksiä. Kysymykset ja palautteet luetaan läpi ennen niiden julkaisua.

Näiden blogitekstien tavoitteena on lisätä tietoutta oikeusalan ja käyttäytymistieteiden risteyskohdista. Meillä on jo pitkään ollut pyrkimyksenä tehdä oikeusalaa enemmän tietoiseksi ihmisen käyttäytymisestä ja muista psykologisista aiheista. Tällä blogilla tätä työtä jatketaan.

Tervetuloa mukaan yhteiselle matkallemme,

Helinä Häkkänen
Mielenjuuren blogivastaava