Mielenjuuren EMDR-asiantuntijat

Helinä Häkkänen

Helinä Häkkänen, PsT, psykoterapeutti, sertifioitu EMDR-terapeutti, EMDR-työnohjaajakoulutettava, seksuaalineuvoja, erikoispsykologi (työ- ja organisaatiopsykologia sekä oikeuspsykologia), oikeuspsykologian dosentti (ISY), kriminaalipsykologian dosentti (HY)

Olen Mielenjuuren perustaja ja toimitusjohtaja. Teen psykoterapiaa aikuisten ja nuorten kanssa. Monet asiakkaistani ovat kokeneet erittäin vaikeita asioita elämässään. Väkivallan kohteeksi joutuminen, läheisen kuolema, avioero, oikeusprosessit, turvallisuusuhat, julkisuuden haasteet, vaikeat ihmissuhteet ja työpaikan konfliktitilanteet ovat tyypillisiä vastaanotollani käsiteltäviä aiheita. Työnohjaan useita kriisi- ja turvallisuusalojen asiantuntijoita sekä oikeudellisten asioiden parissa työskenteleviä ammattilaisia. Teen yhteistyötä muun muassa poliisin, vakuutusyhtiöiden, työterveyshuollon palveluntarjoajien, journalistien tukirahaston, kansalaisjärjestöjen, HUS:n ja useiden Helsingissä ja Turussa toimivien asianajotoimistojen kanssa. Olen Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä ja teen HUS:n ja YTHS:n ostopalveluterapiaa.

Olen pitänyt yksityisvastaanottoa vuodesta 2010 alkaen. Sitä ennen työskentelin psykologina keskusrikospoliisissa 10 vuoden ajan ja vuosina 2010–2020 toimin kliinisen työni ohessa psykologi- ja lakiasiaintoimiston vetäjänä. Vastaanottotyöni ohessa kirjoitan blogia ja teen tutkimustyötä EMDR-hoidosta ja sen vaikuttavuudesta Helsingin lääketieteellisessä tiedekunnassa ja kehitän aktiivisesti uusia EMDR-terapiaan liittyviä menetelmiä erityisesti psyykkiseen valmennukseen, työnohjaukseen ja poliisin rikostutkinnan avuksi. Olen kirjoittanut tai ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa ja neljässä kirjassa. Toimin myös Suomen EMDR-yhdistyksen hallituksen tiedevastaavana.

Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

Yhteydenotto: helina.hakkanen@mielenjuuri.fi

Helinä Häkkänen

Nina Lyytinen

Nina Lyytinen

PsL, erikoispsykologi (työ- ja organisaatiopsykologia), sertifioitu EMDR-terapeutti 

Minulla on usean vuoden kokemus työskentelystä työterveyspsykologin ja kriisipsykologin tehtävissä. Työ on käsittänyt johdon- ja esimiesten valmennuksia, työyhteisön valmennuksia ja koulutusta eri psykologian aihealueista. Työskentelen Mielenjuuressa aikuisten kanssa. Minulla on kuunteleva, aktiivinen ja valmentava ote, jolla pyrin tukemaan ja auttamaan usein hyvin kuormittavissa elämäntilanteissa olevaa asiakastani. Työskentelyssä hyödynnän arvioidusti myös EMDR-menetelmää.

Olen erikoistunut työpsykologiaan ja mm. aivotyön kuormitustekijöihin, työuupumukseen sekä psyykkisen palautumisen keinoihin. Autan asiakkaitani löytämään työkaluja stressin, ahdistuksen, uupumuksen, unettomuuden ja alakulon käsittelemiseen ja hoitoon. Työni ohella toimin erilaisissa luottamustehtävissä. Olen Suomen EMDR-yhdistyksen hallituksen jäsen ja sihteeri, Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän johtoryhmän jäsen ja vapaaehtoistyötä teen aktiivisesti Psykologien Sosiaalisen Vastuun kautta. Vedän myös Psykopodiaa-podcastia.

Työskentelen sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

Yhteydenotto: nina.lyytinen@mielenjuuri.fi

Markus Heinimaa

LT, FK, psykiatrian erikoislääkäri, perheterapiakouluttaja ja EMDR-fasilitaattori

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja työskentelen pääosin aikuis- ja nuorisoikäisten asiakkaiden sekä  pariskuntien ja perheiden kanssa.

Hoidon kohteena olevien ongelmien kirjo voi vaihdella laajasti, mutta pääosin työskentelen traumanäkökulmasta käsin, soveltaen EMDR-terapiaa niin kiintymyssuhdetrauman kuin ns. A-tyypin psykotraumatisaation (elämäntapahtumat,  jotka traumatisoisivat useimmat ihmiset.

Yksityislääkärinä olen toiminut vuodesta 1993 ja tämän ohella olen ollut aktiivisesti mukana sekä psykiatrian alan tutkimustyössä (psykoositutkimus, psykoosin varhaistoteamisen tutkimus) että opetustyössä (kliininen opettaja Turun yliopistossa).

Olen kirjoittanut tai ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa. Kliinisessä työssä olen viime vuodet ollut erityisen aktiivinen EMDR-terapian osaamisen ja monipuolisen soveltamisen kehittämisessä ja koulutustasoltani omaan EMDR-fasilitaattorin pätevyyden. EMDR-työnohjauksia teen säännöllisesti Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja etätyönohjauksena. Olen myös ollut EMDR-terapeuttina Suomen poliiseille suunnattuissa post-traumatyöpajoissa. Suomen EMDR-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2014 alkaen.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteydenotto: markus.heinimaa@mielenjuuri.fi

Markus Heinimaa

Ferdinand Garoff

Ferdinand Garoff

PsM, erikoispsykologi (oikeuspsykologia), psykoterapeutti (kognitiivisanalyyttinen psykoterapia) 

Minulla on usean vuosikymmenen kokemus työskentelystä kriisityössä ja trauma-asioiden kanssa. Työskentelen pääosin aikuisten kanssa, mutta minulla on kokemusta myös lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Maahanmuuttoon ja kansainvälisiin konflikteihin ja kriisitilanteisiin liittyvät kysymykset ovat ydinosaamistani. Koulutustaustani on useammasta kriisityön ja traumaterapian viitekehyksestä ja sovellan tarvittaessa myös EMDR-menetelmää.

Koulutan kriisi- ja traumapsykologian kysymyksistä ja valmistelen näihin aiheisiin liittyvää väitöskirjaa. Olen toiminut erilaisissa kansainvälisissä humanitaarisen työn tehtävissä ja toimin erilaisissa luottamustehtävissä. Olen mm. Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän johtoryhmän jäsen sekä Punaisen ristin ja Crisis Management Center:in kansainvälisessä valmiudessa. Olen myös Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n ja Suomen Psykotraumayhdistyksen hallituksen jäsen.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja toimin mielelläni myös tulkin välityksellä.

Yhteydenotto: ferdinand.garoff@mielenjuuri.fi

Laura Koivusalo

PsM, EMDR-terapeutti, sertifioitu urheilu- ja liikuntapsykologi

Olen erikoistunut suoritus- ja esiintymistilanteisiin liittyvän jännityksen, ahdistuksen ja pelkojen hoitoon, mieltä vaivaavien epäonnistumisten psykologiseen käsittelyyn sekä loukkaantumisista ja kriisitilanteista selviämisen tukemiseen. Urheilupsykologina olen työskennellyt usean vuoden ajan ja vastaanottotyön ohella toimin eri lajien kilpa- ja huippu-urheilijoiden sekä joukkueiden urheilupsykologina, valmentajien työnohjaajana ja koulutan psyykkisen valmennuksen aiheista.

Valmennan asiakkaita tuleviin haastaviin tilanteisiin valmistautumisessa. Käytän suorituksen tehostamisessa EMDR-menetelmää. Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa myös erilaisissa elämäntilanteissa ja kriiseissä. Asiakkaisiin suhtaudun lempeän reippaalla otteella, ja kannustan asiakkaitani rohkeasti asioiden käsittelyyn ja muutokseen. Itsetunto-, ihmissuhde- ja mielialaongelmat sekä vaikeiden elämänkokemusten työstäminen ovat tyypillisiä vastaanotollani käsiteltäviä aiheita. Työskentelen säännöllisesti myös vaativuuden, uupumuksen, stressinhallinnan ja kiusaamiskokemusten parissa.

Työskentelen suomeksi.

Yhteydenotto: laura.koivusalo@mielenjuuri.fi

Laura Koivusalo

Sofia Salmi

Sofia Salmi

Toimistoassistentti

Olen kevään 2021 ylioppilas Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta. Lukion lisäksi olen ollut vaihdossa Japanissa 2018-2019 Rotary Youth Exchange -ohjelman kautta. Työskentelen osa-aikaisesti Mielenjuuressa avustavissa tehtävissä.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, ranskaksi ja japaniksi.

Yhteydenotto: sofia.salmi@mielenjuuri.fi