Tutkimus

Tutkimus ja julkaisut

Teemme EMDR-terapiaa ja sitä sivuavia aiheita koskevaa tieteellistä tutkimusta. Asiantuntijoistamme Helinä Häkkänen toimii Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa kriminaali- ja oikeuspsykologian dosenttina, Markus Heinimaa toimii Turun yliopistossa kliinisenä opettajana ja tutkijana ja Ferdinand Garoff toimii THL:n erikoistutkijana. Asiantuntijoidemme viimeaikaisia tutkimusjulkaisuja ovat mm:

Häkkänen-Nyholm, H., Lyytinen, N., Heinimaa, M., Heiskala M., & Varis, A. (2020). Miten koronakriisi vaikuttaa terveydenhuollon työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin? Suomen Lääkärilehti, katsausartikkeli 23.10.2020 ‐ 43-44/2020.

Häkkänen-Nyholm, H., Heinimaa, M., & Solomon R. (2020). Silmänliiketerapian käyttö läheisen menetyksestä aiheutuneen komplisoituneen surun hoitoon. Duodecim 136(17):1889-94.

Radun, I., Parkkari, I., Radun, J., & Häkkänen-Nyholm, H. (2020). Suicide by crashing into a heavy vehicle: a focus group study of professional drivers. Industrial Health, 18. doi: 10.2486/indhealth.2020-0115.

Laukkala, T., Garoff, F., Haravuori, H., Jylhä, P., Luoma, I. & Wahlbeck, K. (2020). Traumaperäinen stressihäiriö (posttraumatic stress disorder, PTSD). Duodecim 136; 5: 579-580.

Häkkänen-Nyholm, H. & Häkli, E. (2019). Oikeusviranomaisten ja psykoterapeuttien näkemykset traumatisoitumisesta ja sen vaikutuksista henkilötodisteluun. Defensor Legis 6.

Salokangas, RKR., Luutonen, S., Heinimaa, M., From, T., & Hietala, J. (2019). A study on the association of psychiatric diagnoses and childhood adversities with suicide risk. Nordic Journal of Psychiatry 73; 2: s. 125-131.

Salokangas RKR, Schultze-Lutter F, Schmidt SJ, Pesonen H, Luutonen S, Patterson P, Graf von Reventlow H, Heinimaa M, From T, Hietala J. (2019). Childhood physical abuse and emotional neglect are specifically associated with adult mental disorders. Journal of Mental Health 29; 4: 376-384.

Salokangas, RKR., Patterson, P., Hietala, J., Heinimaa, M. ym. (2019). Childhood adversity predicts persistence of suicidal thoughts differently in females and males at clinical high-risk patients of psychosis. Results of the EPOS project. Early Intervention in Psychiatry 13;4: 935-942.

Haidl, T., Rosen, M., Schultze-Lutter, F., Nieman, D., Eggers, S., Heinimaa,M., ym. (2019). Expressed emotion as a predictor of the first psychotic episode — Results of the European prediction of psychosis study. Schizophrenia Research 199; 7: 346-352.

Garoff, F., Kangaslampi, S. & Peltonen, K. (2019). Development and implementation of a group based mental health intervention for unaccompanied minors. Scandinavian Journal of Psychology 60: 1; 7-15.

Häkkänen-Nyholm, H, (2017) Kuultavan oikeuspsykologinen valmistelu oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn. Defensor Legis 98; 1: 118-131.

Häkkänen-Nyholm, H, (2017). Oikeusprosessiin liittyvä stressi ja reaktiiviset häiriöt. Duodecim 133; 24: 2351-2356.

Helinän, Markuksen ja Ferdinandin tutkimusjulkaisut aiemmilta vuosilta löytyvät yliopistojen tutkimusportaaleista:

https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/helin%C3%A4-inkeri-h%C3%A4kk%C3%A4nen-nyholm

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/markus-heinimaa

https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/ferdinand-garoff