Miksi kouluampuja tai yksilöterroristi jättää tekonsa toteuttamatta?

Osa kouluampumista tai terroristi iskua suunnitelleista henkilöistä perääntyy ja jättää teon toteuttamatta eri syistä, jotka voidaan laajasti jakaa psykologisiin, tilanteellisiin ja operatiivisiin tekijöihin liittyviksi.

Psykologisista tekijöistä keskeisimpiä ovat tunteet ja erityisesti teon toteuttamisen herättämä pelko ja ahdistus. Kun teko pitäisi toteuttaa, voi pelko, kaikesta tekoon liittyvästä fantasioinnista ja ns. ideologisesta sitoutumisesta huolimatta, kasvaa ylivoimaiseksi. Myös teosta ja sen mahdollisista seurauksista syntyvä ahdistus voi johtaa epäröintiin ja vetäytymiseen. Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin mahdollista, että teko toteutetaan myöhemmin, jos pelkoa ja ahdistusta on saatu käsiteltyä.

Toinen keskeinen psykologinen tekijä on moraaliset epäilykset eli se, että henkilö kokee omantunnon kriisin, kyseenalaistaen harkitsemansa teon moraalia ja oikeutusta. On myös huomioitava, että hyvin moni itsemurhasta haaveileva henkilö jättää sen tekemättä, koska he ajattelevat siitä omaisillensa mahdollisesti koituvaa tuskaa ja haittaa. Myös kohdistetun väkivallanteon suunnittelija voi jättää teon tekemättä, jos hänelle kehittyy ymmärrys siitä, millaista tuskaa hänen tekonsa aiheuttaisi läheisille tai kuinka väärin sivullisiin henkilöihin kohdistuva teko olisi. Joillakin ymmärrys siitä, että on olemassa myös vaihtoehtoisia tapoja saavuttaa henkilökohtaiset tai ideologiset tavoitteet ilman muihin kohdistuvaa väkivaltaa, voi johtaa tehtävän hylkäämiseen.

Moraalin ja myötätunnon merkitystä teon estäjinä on tarkasteltava suhteessa siihen, että kyky asettua toisen asemaan on erityisesti kouluampujilla tutkitusti puutteellinen ja oma oikeutuksen kokemus vahva. Mitä voimakkaammin nämä ovat henkilössä läsnä, sitä todennäköisemmin suunniteltu teko toteutetaan.

Osa kohdistetun väkivallan tekijöistä ja sitä suunnittelevista henkilöistä kärsii vakavista mielenterveysongelmista. Muun muassa masennus tai skitsofrenia sisältävät lähtökohtaisesti epävakautta päätöksenteossa, mikä voi johtaa suunnitellusta hyökkäyksestä luopumiseen.

Psykologisten tekijöiden lisäksi erilaiset tilannetekijät voivat aiheuttaa suunnitellusta teosta luopumisen. Kohteessa havaitut turvallisuustoimenpiteet tai logistiset ongelmat voivat vaikeuttaa teon suorittamista, minkä seurauksena yksilö haluaa harkita asiaa uudelleen tai luopuu tehtävästä. Myös tapahtumapaikalla havaittu kiinnijäämisen uhka voi estää yksilöä aloittamasta hyökkäystä. Samoin kokemus valmistautumisen ja itsevarmuuden puutteesta.

Erilaisten kohdistettua väkivaltaa estävien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeätä, koska se voi auttaa kehittämään strategioita kohdistetun väkivallan estämiseksi puuttumalla perimmäisiin syihin ja tarjoamalla tukea ja vaihtoehtoja niille, jotka kohdistetusta väkivallasta haaveilevat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *