Mielenjuuren käyttäytymistieteiden asiantuntijat

Helinä Häkkänen

PsT, perustajaosakas, toimitusjohtaja, oikeuspsykologian erikoispsykologi ja dosentti (ISY), kriminaalipsykologian dosentti (HY), työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, seksuaalineuvoja

helina.hakkanen@mielenjuuri.fi

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Helinä Häkkänen on työskennellyt psykologina oikeudellisten kysymysten parissa yli 25 vuoden ajan. Hän toimi psykologina keskusrikospoliisissa vuosina 2002-2010 ja johti lakiasiaintoimistoa vuosina 2010-2020. Työnsä ohessa hän toimii Helsingin yliopistossa kriminaalipsykologian dosenttina ja Itä-Suomen yliopistossa oikeuspsykologian dosenttina.

Helinä on tehnyt yhteistyötä useiden asianajotoimistojen, syyttäjien ja poliisin kanssa Suomessa ja ulkomailla, mm. Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Virossa, Iso-Britanniassa, Belgiassa ja Etelä-Afrikassa. Hän on esiintynyt asiantuntijatodistajana tuomioistuimessa kymmeniä kertoja, ollut kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n akkreditoitu asiantuntijatodistaja ja ollut eduskunnassa lakivaliokunnan kuultavana vainoamiseen ja lapsen tapaamisoikeuteen liittyvien lainvalmistelujen yhteydessä.

Helinä on kirjoittanut ja ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa ja neljässä kirjassa. Hän on kouluttanut asianajajia, syyttäjiä ja tuomareita kaikissa oikeusasteissa ja tekee säännöllisesti yhteistyötä Lakimiesliiton koulutuksen kanssa. Viime vuosina Helinä on kehittänyt useita todistajan stressinhallintaan, poliisikuulusteluun ja oikeudenkäyntiin valmistautumiseen liittyviä psykologisia menetelmiä, joilla voidaan tehostaa kuulemista ja edistää kuultavan hyvinvointia haastavassa tilanteessa. Helinä työnohjaa useita oikeus- ja turvallisuusaloilla toimivia ammattilaisia ja tekee yhteistyötä mm. Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön, kansalaisjärjestöjen, poliisin, vakuutusyhtiöiden ja useiden Helsingissä ja Turussa toimivien asianajotoimistojen kanssa kanssa.

Helinä Häkkänen

Jan-Henry Stenberg

Jan-Henry Stenberg

FT, psykoterapian ja oikeuspsykologian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti

jan-henry.stenberg@mielenjuuri.fi

Kielitaito: suomi ja englanti

Jan-Henryllä on laaja kokemus kliinisestä psykologiasta mielenterveystyön ja kriisien hoidon saralla. Hän on työskennellyt vuosia psykiatriassa kliinikkona ja vetää tällä hetkellä päätoimessaan HUSin psykososiaalisten hoitojen ja psykologiayksikköä.

Jan-Henryn erikoisaloja ovat vaativat kliiniset arviot, vaativat kriisihoidot, oikeuspsykologiset arviot ja työyhteisöjen kriisinhallintatehtävät (kokemusta haastavista kansainvälisistä konteksteista ulkomailta) ja erilaisten riita- ja riskiasioiden selvittelyt. Hänellä on pitkä tausta erittäin vaativassa viranomaisyhteistyössä.

Jan-Henryllä on laaja tieteellinen ja kliininen kirjallinen tuotanto.

Ferdinand Garoff

PsM, oikeuspsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti

ferdinand.garoff@mielenjuuri.fi

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Ferdinandilla on usean vuosikymmenen kokemus työskentelystä kriisityössä ja trauma-asioiden kanssa. Maahanmuuttoon ja kansainvälisiin konflikteihin ja kriisitilanteisiin liittyvät kysymykset ovat hänen ydinosaamistaan. Hänellä on koulutustaustaa useammasta kriisityön ja traumaterapian viitekehyksestä, ja hän on työskennellyt mm. kidutettujen tuki ry:ssä ja erikoistutkijana THL:ssä.

Ferdinand kouluttaa laajasti kriisi- ja traumapsykologian kysymyksistä ja valmistelee näihin aiheisiin liittyvää väitöskirjaa. Hän on toiminut erilaisissa kansainvälisissä humanitaarisen työn tehtävissä ja toimii erilaisissa luottamustehtävissä, ollen mm. Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän johtoryhmän jäsen ja toimien Punaisen ristin ja Crisis Management Center:in kansainvälisessä valmiudessa. Hän on myös Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n ja Suomen Psykotraumayhdistyksen hallituksen jäsen.

Ferdinand on kansainvälisille järjestöille ja valtioille asiantuntija-apua vakavimpien kansainvälisten rikosten tutkinnassa ja todisteiden turvaamisessa tarjoavan Justice Rapid Responsen (JRR) asiantuntija jäsen.

Ferdinand Garoff

Markus Heinimaa

Markus Heinimaa

LT, FK, psykiatrian erikoislääkäri, perheterapiakouluttaja ja EMDR-fasilitaattori

markus.heinimaa@mielenjuuri.fi

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti

Markuksella on useiden vuosikymmenien kokemus traumaterapiatyöskentelystä pääosin aikuisten ja nuorten, mutta myös pariskuntien ja perheiden kanssa. Hän on toiminut yksityislääkärinä vuodesta 1993 alkaen ja ollut aktiivisesti mukana myös psykiatrian alan tutkimus- että opetustyössä, toimien mm. kliinisenä opettajana Turun yliopistossa.

Markus on laatinut asiantuntijalausuntoja oikeuteen mm. traumanäkökulmasta käsin ja hänellä on hyvä kokemus arvioida ihmisen käyttäytymistä sekä sen eri ilmenemismuotoja erityisesti traumaattisissa tilanteissa suhteessa tiedossa olevaan tieteelliseen tutkimustietoon. Markus omaa EMDR-fasilitaattorin pätevyyden ja hän on ollut EMDR-fasilitaattorina mukana Suomessa poliiseille suunnatuissa post-traumatyöpajoissa.

Tällä hetkellä Markus tekee yhdessä Helinän kanssa kehittämistyötä, jonka tavoitteena on tarjota uusia EMDR-terapiaan liittyviä työkaluja poliisin ja asianajajien käyttöön todistajan kuulemistilanteisiin.

Markus on kirjoittanut tai ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa. Hän on säännöllisesti työnohjannut mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Sofia Salmi

Toimistoassistentti

Olen kevään 2021 ylioppilas Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta. Lukion lisäksi olen ollut vaihdossa Japanissa 2018-2019 Rotary Youth Exchange -ohjelman kautta. Työskentelen osa-aikaisesti Mielenjuuressa avustavissa tehtävissä.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, ranskaksi ja japaniksi.

Yhteydenotto: sofia.salmi@mielenjuuri.fi

Sofia Salmi