Oikeuspsykologiasta

Mitä oikeuspsykologia on?

Oikeuspsykologia on psykologian sovellusala, jokA tuottaa tai soveltaa psykologista tietoa tai menetelmiä tuomioistuinten tarkoituksiin. Rikosasioissa oikeuspsykologian sovellusalana katsotaan kattavan psykologisen tiedon ja menetelmien soveltamisen myös esitutkintaan, jonka yhteydessä Suomessa käytetään joskus käsitettä todistajanpsykologia. Oikeuspsykologin työkenttä voidaan karkeasti jakaa tietoa tuottavaan, usein akateemiseen tutkimus- ja opetustyöhön ja psykologista tietoa ja menetelmiä soveltavaan käytännön työhön poliisissa, sairaalan oikeuspsykiatrisessa yksikössä, lakiasiaintoimistossa tai vankilassa.

Tuomioistuimissa psykologit ovat Suomessa toimineet asiantuntijoina rikos-, perhe- ja työoikeusasioissa koskevissa oikeudenkäynneissä, sekä osana oikeuspsykiatrista työryhmää mielentilatutkimuksissa ja vaarallisuusarvioinneissa. Erityisen hyvin psykologisen tiedon lisääntynyttä käyttöä edustavat follo-sovittelut, joissa tuomioistuimen apuna toimii psykologi.

Suomen tuomioistuimissa psykologisen tiedon käyttö myös osana oikeudellista kirjelmöintiä ja tuomioistuimen päätöksentekoa on lisääntynyt. Tämä on nähtävissä myös korkeimman oikeuden ratkaisuissa, joissa oikeuspsykologiseen tietoon on viitattu sekä nimenomaisesti, että välillisesti. Tällä vuosikymmenellä nämä ratkaisut ovat keskittyneet rikosoikeuteen ja käsitelleet henkilötodistelun luotettavuuden arviointia ulkoisen käyttäytymisen ja kertomuksen sisällön pohjalta (KKO 2013:96 ja KKO 2013:97), seksuaalirikoksen mahdollisia vaikutuksia lapsen käyttäytymiseen (KKO 2013:97 ja KKO 2014:48), seksuaalisen hyväksikäytön vahingollisuutta (KKO 2017:51), sekä ihmisen muistitoimintojen kehittymistä (KKO 2014:48).