Tutkimus- ja julkaisutoiminta

Käyttäytymistieteiden ja lakialan yhteistyötä

Mielenjuuri Oy oikeuspsykologia -palvelut pyrkii tutkimus- ja julkaisutyön avulla edistämään käyttäytymistieteiden ja lakialan yhteistyötä Suomessa ja maailmalla. Tutkimustyön lähtökohtana ovat lakialan käytännön tarpeet psykologiselle tieteelliselle tiedolle. Osa tutkimustyöstä tehdään yhteistyössä toimiston ulkopuolisten tutkijoiden, Mielenjuuren sisaryhtiön Mielenjuuri EMDR-terapiakeskuksen kanssa sekä Helsingin yliopiston, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Mielenjuuri Oy noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENK:in yhdessä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatimia tutkimuseettisiä ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Asiantuntijoistamme Helinä Häkkänen-Nyholm toimii Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa kriminaali- ja oikeuspsykologian dosenttina, Markus Heinimaa toimii Turun yliopistossa kliinisenä opettajana ja Ferdinand Garoff toimii THL:n erikoistutkijana.

Julkaisut

Asiantuntijoidemme viimeaikaisia oikeuspsykologiaa sivuavia tutkimusjulkaisuja ovat mm:

Radun, I., Parkkari, I., Radun, J., & Häkkänen-Nyholm, H. (2020). Suicide by crashing into a heavy vehicle: a focus group study of professional drivers. Industrial Health, 18. doi: 10.2486/indhealth.2020-0115.

Laukkala, T., Garoff, F., Haravuori, H., Jylhä, P., Luoma, I. & Wahlbeck, K. (2020). Traumaperäinen stressihäiriö (posttraumatic stress disorder, PTSD). Duodecim 136; 5: 579-580.

Häkkänen-Nyholm, H. & Häkli, E. (2019). Oikeusviranomaisten ja psykoterapeuttien näkemykset traumatisoitumisesta ja sen vaikutuksista henkilötodisteluun. Defensor Legis 6.

Salokangas, RKR., Luutonen, S., Heinimaa, M., From, T., & Hietala, J. (2019). A study on the association of psychiatric diagnoses and childhood adversities with suicide risk. Nordic Journal of Psychiatry 73; 2: s. 125-131.

Salokangas RKR, Schultze-Lutter F, Schmidt SJ, Pesonen H, Luutonen S, Patterson P, Graf von Reventlow H, Heinimaa M, From T, Hietala J. (2019). Childhood physical abuse and emotional neglect are specifically associated with adult mental disorders. Journal of Mental Health 29; 4: 376-384.

Salokangas, RKR., Patterson, P., Hietala, J., Heinimaa, M. ym. (2019). Childhood adversity predicts persistence of suicidal thoughts differently in females and males at clinical high-risk patients of psychosis. Results of the EPOS project. Early Intervention in Psychiatry 13;4: 935-942.

Garoff, F., Kangaslampi, S. & Peltonen, K. (2019). Development and implementation of a group based mental health intervention for unaccompanied minors. Scandinavian Journal of Psychology 60: 1; 7-15.

Häkkänen-Nyholm, H, (2017) Kuultavan oikeuspsykologinen valmistelu oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn. Defensor Legis 98; 1: 118-131.

Häkkänen-Nyholm, H, (2017). Oikeusprosessiin liittyvä stressi ja reaktiiviset häiriöt. Duodecim 133; 24: 2351-2356.

 

Helinän, Markuksen ja Ferdinandin tutkimusjulkaisut aiemmilta vuosilta löytyvät yliopistojen tutkimusportaaleista:

https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/helin%C3%A4-inkeri-h%C3%A4kk%C3%A4nen-nyholm

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/markus-heinimaa

https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/ferdinand-garoff