Näistä merkeistä tunnistat hyvän asianajajan / oikeudellisen avustajan

Perhe- tai rikosoikeudellinen prosessi edessä ja pitäisi löytää hyvä oikeudellinen avustaja, mutta et tiedä mistä etsiä. Kyselet tutuilta ja keskustelufoorumeilta, ja koitat soittaa joillekin, joiden nimi on mainittu, mutta kukaan ei vastaa. Sinulle suositellaan jotakuta, mutta googlettaminen kertoo vain sen, että henkilön ydinosaamista ovat liikejuridiikka ja vero-oikeus. Lopulta päädyt Suomen Asianajajaliiton hakupalveluun, josta voi etsiä eri paikkakunnilla toimivia asianajajia sukupuolen, kielitaidon, osaamisalueen ja toimiston koon perusteella, mutta tuloksena hakupalvelu antaa vain listan nimistä ja luettelon osaamisalueesta. Netistä on vaikea löytää tietoa siitä, miten asianajaja tekee työtänsä ja mikä on hänelle tärkeätä ja näillä asioilla voi olla sinulle suurikin merkitys. Kuulostaako tutulta?

Asian helpottamiseksi annan tässä kirjoituksessani joitakin vinkkejä siitä, mistä hyvän oikeudellisen avustajan mielestäni tunnistaa. Toimin psykologina kymmenen vuoden ajan työssä, jossa seurasin läheltä oikeudellisten avustajien työtä ja opin siitä paljon. Opin myös paljon asiakkaiden odotuksista ja siitä, mikä on heille tärkeätä oikeusprosessin aikana. Olen myös saanut paljon yhteydenottoja liittyen narsistisiksi ajateltujen tai epäasiallisiksi koettujen asianajajien tai luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaan.

 1. Ensivaikutelma on tärkeä

Samoin kuin psykologin ja psykoterapeutin vastaanotolla, myös oikeudellisen avustajan valinnassa henkilökemioiden toimivuus on tärkeätä. Luota intuitioosi. Jos asianajaja vaikuttaa ensimmäisessä yhteydenotossa liian kiireiseltä tai ärtyneeltä, älä ns. lähde hänen matkaansa. Moni asianajaja mainostaa nettisivuillaan ensimmäistä kontaktia maksuttomana. Tämä on hyvä asia, koska todennäköisesti huomaat sen aikana, tuletteko toimeen. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, koetko tulleesi kohdatuksi ja kuulluksi. Hyvällä asianajajalla empatiataidot tai niissä olevat merkittävät puutteet ilmenevät usein jo ensimmäisessä yhteydenotossa. Aggressiivisuus, sinun komentelusi tai määräily tai kyvyttömyys ensimmäisessä yhteydenotossa kirjata soittajan tietoja talteen eivät luo ammattimaista vaikutelmaa.

 1. Tiedustele, onko henkilöllä aidosti aikaa hoitaa toimeksiantoasi

Käytännössä asianajajan työpäivä pitää usein sisällään asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja, asianhoitoon liittyvien asiakirjojen lukemista, asiakirjojen laatimista, sovintoneuvotteluja vastapuolen asiamiehen kanssa, todistajien kanssa keskustelemista ja oikeudessa asiamiehenä esiintymistä. Oikeudessa paljon esiintyvät asianajajat voivat työskennellä siellä pahimmillaan neljästä viiteen päivään viikossa. Kysy ensimmäisessä yhteydenotossa, kuinka usein henkilö on oikeudessa. Runsas oikeudenkäyntipäivien lukumäärä ei kerro onnistumisesta vaan siitä, ettei kyseinen avustaja onnistu juttujen sovitteluissa ja hänellä on huonosti aikaa ottaa uusia juttuja.

 1. Liian sovitteleva avustaja joutuu helposti riidan toisen osapuolen jyräämäksi

Oikeusalalla on hyvin sovinnollisia asianajajia ja hyvin kilpailullisia ja aggressiivisiksikin luonnehdittavia asianajajia ja kaikkea näiden kahden ääripään väliltä. Sovinnollisuus asianajajan persoonallisuuden piirteenä on lähtökohtaiseksi eduksi, mutta haitaksi se voi koitua tilanteessa, jossa sinun etujasi ja oikeuksiasi on selvästi loukattu. Tällöin sovinnollisen asianajajan ystävällisyys ja huomaavaisuus voi ruveta ärsyttämään ja synnyttää kokemuksen siitä, ettei hän pidä puoliasi. Liiallinen sovinnollisuus voi ilmetä myös oikeudellisessa kirjelmöinnissä. Tällainen asianajaja ei välttämättä lähde ajamaan kaikkia vaatimuksiasi, mutta ei myöskään suoraan ilmaise erimielisyyttään kanssasi asiasta, vaan yrittää sinunkin kanssasi olla sovinnollinen. Tämä on omiaan herättämään sinussa hämmennystä ja epätietoisuutta siitä, missä asiassa mennään. Koska ala on hyvin kilpailtu, joutuu sovinnollinen asianajaja usein kynnysmatoksi, jonka yli riidan toisen osapuolen on helppo kävellä.

 1. Aggressiivinen asianajaja voi traumatisoida asiakastaan ja hermostuttaa tuomarin

Hyvin aggressiivisen ja kilpailullisen asianajajan vuorovaikutustyyli voi pahimmissa tapauksissa traumatisoida asiakasta. Jos henkilö on persoonallisuudeltaan hyökkäävä, ailahteleva ja dominoiva, on hän sitä todennäköisesti jossakin vaiheessa prosessia myös suhteessa sinuun. Asianajajan kilpailullisuus voi olla eduksi suhteessa vastapuoleesi, mutta se tarkoittaa usein myös oikeudenkäyntikulujen kasvua, usein sinun kustannuksellasi. Moni sellainen henkilö, joka kokee riitansa toisen osapuolen jollakin tavalla hankalaksi tyypiksi, haluaa itsellensä jyräävän, energisen ja voimakastahtoisen asianajajan, koska olettaa, että riidan toinen osapuoli ikään kuin nujertuu siitä. Usein näin ei käy. Näissä riidoissa kaikki todella häviävät. Näin jo siksikin, että aggressiivinen prosessointi luo osapuolten muistijärjestelmään lukuisia traumaattisia muistoja, jotka olisivat toisenlaisella tyylillä olleet vältettävissä.

Pahimmillaan aggressiivinen, räyhäävä ja huonot käytöstavat omaava oikeudellinen avustaja hermostuttaa tuomioistuinkäsittelyssä tuomarin alle viidessä minuutissa. Sellainen ei voi koskaan koitua asiakkaan eduksi. Viimeistään tässä vaiheessa on aika hypätä kyydistä ja vaihtaa avustajaa.

 1. Inhimillisyys vuorovaikutuksessa on tärkeätä

Suurin osa oikeusprosesseissa osallisina olevista ihmisistä kokee sen aikana merkittävää stressiä ja osa voi sairastua masennukseen, ahdistuneisuushäiriöön ja traumaperäiseen stressihäiriöön. Tällöin asianajaja, joka osaa kuunnella asiakastaan ja antaa tälle aikaa ja tukea rohkaisun ja kannattelun muodossa, on tarpeen. On myös eduksi, jos asianajaja osaa jo alusta alkaen kertoa prosessin oletetusta kestosta, kustannuksista ja vaiheista, jotta sinulla ei ole niistä epärealistisia odotuksia. Oikeusprosessit kestävät hyvin pitkään, tyypillisesti vähintäänkin kuukausia.

 1. Kiinnitä huomiota laskutukseen

Kysy ensimmäisessä yhteydenotossa, mikä on asianajajan laskutuskäytäntö. Osa heistä laskuttaa kuukausittain, osa vasta toimeksiannon päätyttyä. Kuukausilaskutuksella pysyt itse perillä kuluistasi. Selvitä oikeutesi oikeusapuun ja vakuutukseen. Älä odota, että kaikki osaavat täyttää velvollisuutensa kertoa oikeudestasi oikeusapuun jutun alussa. Jos sinulle kerrotaan, että juttu suostutaan hoitamaan vain täydellä hinnalla, vaikka olisit oikeutettu oikeusapuun, vaihda toimistoa. Löydät varmasti asianajajan, joka suostuu kunnioittamaan oikeuttasi oikeusapuun.

Vakuutusyhtiö maksaa kulut vasta kun asia on ollut oikeudessa ja suurin osa toimistoista laskuttaa sinua näissä tapauksissa vasta tuolloin. Jos näin ei ole, joudut itse kuukausien ajan maksamaan laskuja ja hakemaan korvauksia vakuutuksesta vasta, kun jutun käsittely on ollut. Huomioi tämä, kun mietit, kenelle annat toimeksiannon.

Pyydä ensimmäinen lasku pian toimeksiannon alkamisen jälkeen, viimeistään kuun vaihtuessa. Näin siksi, että näet siitä, miten laskun työt on eritelty. Osa toimistoista laskuttaa jokaisesta puhelusta minimiveloituksen 10-15 minuuttia (riippumatta sen kestosta), osa niputtaa yhden kokonaishinnan alle useampia toimeksiantoosi tehtyjä töitä ja laskee kokonaisajan (esim. puhelu, kirjelmän laatiminen, sähköpostiin perehtyminen, yht. 1.5 tuntia). Usein töiden niputtaminen tulee sinulle edullisemmaksi. Kiinnitä kokonaisuudessaan laskun kohtuullisuuteen huomiota ja siihen, ettei sinua laskuteta asioista, jotka eivät sisällöllisesti oikeastaan ole oikeudellisten asioiden hoitoa (esim. palaveriajan siirtäminen ja siitä ilmoittaminen sinulle).

 1. Vaadi asianajajaltasi sitä, että tavoitat hänet kohtuullisessa ajassa.

Asianajajasi tehtävä on ajaa asiaasi ja sen täytyy pitää sisällään se, että hän vastaa yhteydenottoihisi kohtuullisessa ajassa ja on sovitusti tavoitettavissa. Jos näin ei ole ja tilanne jatkuu huomautuksistasi huolimatta, harkitse avustajan vaihtoa.

 1. Asianajajan vaihtaminen kesken prosessin ei tee sinusta huonoa ihmistä

Kuulen usein asianajopalveluita käyttäviltä asiakkailtani kommenttia siitä, että he eivät halua vaihtaa huonoksi kokemaansa asianajajaa, koska riita-asiassa se ns. näyttäisi huonolta tuomarin silmissä. En itse usko tähän, vaan pidän sitä myyttinä. Uskon itse siihen, että tuomareillakin on hyvä kosketuspinta siihen, ketkä ovat hyviä asianajajia ja he ymmärtävät hyvin, miksi joidenkin asianajajien asiakkaat tuntuvat vaihtuvan tiuhaan. Tuomarin näkökulmasta on tärkeätä, että kumpikin riidan osapuoli saa asiantuntevan ja hyvän asianajajan, ja he varmasti toivovat asianajajilta sovinnollisuutta. Näin ollen kiihkeä ja ns. omaa showtaan tuomioistuimessa vetävä asianajaja todennäköisesti herättää heissä turhautumista ja kiukkuakin. Tämä ei ole sinulle eduksi.

 1. Huomioi viestintätaidot

Iso osa asianajajien työstä on eri tavoin asioidesi viestimistä ja sinun ns. äänenäsi toimimista. Oikeudellisessa kirjelmöinnissä pitää pystyä ilmaisemaan asioita sinulle sopivalla tavalla ja siten, että saat äänesi kuuluviin. Kirjoitetun tekstin tulee olla selkeätä, jäsenneltyä, asiaan liittyvää, ja toivottavaa olisi, että se laaditaan hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Sinulla tulee olla riittävästi aikaa perehtyä kirjelmään ja saada siihen toivomiasi muutoksia. Monelle asiakkaalle se, että kirjoitus on laadittu virheettömästi ja kaikki olennaiset asiat kattaen, on tärkeätä. Olen myös kuullut tapauksista, joissa oikeudellisia kirjelmiä on laadittu, vaikka tuomioistuin ei olisi niitä pyytänyt tai edellyttänyt. Tällainen antaa selkeän perusteen reklamoida laskusta: Eihän lääkärikään tee tutkimuksia, mitkä sairauden hoidon näkökulmasta ovat tarpeettomia. Vihjeitä asianajajan viestintätaidoista ja kyvystä ilmaista asioita saa jo ensikontakteissa sähköposteista, ja niihin kannattaa kiinnittää huomiota.

 1. Anna palautetta

Asianajajalle voi ja pitää pystyä antamaan palautetta. Voit esittää toiveita, voit kertoa, että et pitänyt jostakin mitä hän teki ja voit myös kehua silloin kun siihen on aihetta. Hyvä asianajaja osaa ottaa palautteesi vastaan ja keskustella siitä, mikäli aihetta on. Huono asianajaja vastaa kritiikkiä sisältävään viestiisi ylimalkaisesti todeten ”hyvää joulun odotusta sinullekin”. Tämä viestii kyvyttömyydestä asettua asemaasi. Harkitse asian viemistä eteenpäin esim. liiton valvontalautakuntaan tällaisessa tilanteessa. Asianajajilla riittää töitä, ja et ehkä halua, että tämä henkilö pääsee ns. temmeltämään alalla muiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kustannuksella. Muista myös, että asianajajan etiikkaan ei koskaan kuulu toimeksiannon lopettamisella uhkaileminen, mikäli ilmaiset tyytymättömyyttä asian hoitoon.

Toimeksiannon päätyttyä kiitokset ovat usein paikallaan. Iso osa asianajajista kokee työstään ajoittain liiallista kuormitusta ja tällöin muistoissa olevat kiitokset aikaisemmista toimeksiannoista ovat varmasti yksi olennainen työssä jaksamisessa auttava tekijä.

 

Tsemppiä etsintään!

 

 1. Mielenjuuri antaa konsultointiapua asiakkaillensa sopivan asianajotoimiston löytymisestä erityisesti Helsingissä ja Turussa. Huomioithan, että edellytämme yhteistyötoimistoilta ja -henkilöiltä sitä, että toimisto on nimenomaan asianajotoimisto tai henkilö on asianajaja, jolloin sen toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto https://asianajajaliitto.fi/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *