Kiusaamisen aiheuttaman ahdistuneisuushäiriön ja masennuksen hoito EMDR-terapialla

Tässä blogitekstissä käsiteltävä tapaus esitellään henkilön luvalla, kuten aina blogeissani. Kyseinen henkilö (kutsun häntä tässä Sannaksi) tuli vastaanotolleni EMDR-terapiaan psykiatrin lähetteellä kyetäkseen käsittelemään univaikeuksiensa, toistuvien painajaistensa, motorisen levottomuutensa sekä masennuksensa taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tullessaan hoitoon Sanna oli 36-vuotias yrittäjä. Hän oli jo kahdeksan vuoden ajan saanut paniikkikohtauksia ja ollut niiden takia sairaalahoidossa sekä käynyt kolmivuotisen psykoterapian, jonka oli kokenut hyödylliseksi. Siitä huolimatta psyykkiset oireet jatkuivat.

Sanna kertoi minulle kokeneensa koulussa ala-asteelta alkaen ulkopuolisuuden kokemusta ja huonommuutta. Hän oli ollut ns. kympin tyttö. Vanhemmat olivat Sannan lapsuudessa paljon poissa, ja hän koki viettäneensä paljon aikaa yksin. Koulussa Sanna koki, että hänet jätettiin usein pois kavereiden leikeistä ja kukaan ei auttanut häntä. Opettajat olivat tietoisia asiasta, mutta Sannan kokemuksen mukaan he vähättelivät asiaa. Opiskeluajoilta Sannalla oli samankaltaisia kokemuksia. Hän oli ujo ja herkkä ja koki usein, ettei lainkaan kuulu joukkoon. Hänellä oli voimakkaita pelkotiloja siitä, ettei kukaan pidä hänestä. Hoitoon tulon ajankohtana Sanna eli parisuhteessa, mutta hänen parisuhdettaan sävytti vaikeus luottaa kumppaniin sekä jatkuva varuillaan olon tunne. Hoidolta Sanna toivoi saavansa työkaluja itsensä rauhoittamiseen sekä yhteisyyttä kehon ja mielen välille. Hoidon alussa hänellä arvioitiin olevan keskivaikea masennus, johon liittyi kokemus epäonnistumisista, itseen kohdistuva inho, voimakas itsekriittisyys, ärtyneisyys sekä itkuherkkyys. Sannalla oli myös useita tyypillisiä kiusaamisen psykosomaattisia oireita kuten univaikeuksia, päänsärkyä, rintakehän painetta, lihasjännitystä ja kehon ns. lukkoon menemistä.

Sannan lähete käsitti 20 hoitokertaa (45 min kerrallaan, joista osa tehtiin 90 minuutin kestoisina hoitoina). EMDR-terapia aloitettiin aktivoimalla Sannassa em. kehon tuntemuksia sekä ahdistuneisuutta. Sanna liitti tähän kokemukseen kielteisen kognition ”olen huono ja viallinen”. Pyysin häntä liukumaan mielessään eli palaamaan ajassa taaksepäin tuo kehon tunne ja kielteinen kognitio mukanaan sellaisiin muistoihin ja tapahtumiin, joissa ilmeni tämä sama kokemus. Sanna liukui mielessään ajassa taaksepäin ala-asteelle ja tilanteeseen, jossa hän oli seissyt koulun pihalla yksin. Hän toivoi voivansa ajatella itsestään suhteessa tuohon muistoon ”olen hyvä ja riittävä”. Tunnetasolla se tuntui asteikolla 1-7 (tuntuu täysin väärältä – tuntuu täysin todelta) kolmosen verran todelta. Kohdemuisto herätti Sannassa surun ja pettymyksen tunteita ja se tuntui mm. raskautena erityisesti kasvojen alueella. Kohdemuiston häiritsevyys oli hoidon alussa 8/10. Ensimmäisellä hoitokerralla kohdemuiston häiritsevyys laski kolmeen ja vastaanoton lopussa tehtiin kehon ja mielen rauhoittamiseksi turvapaikkaharjoitus.

Toisella hoitokerralla Sanna kertoi nähneensä tauon aikana levottomia unia. Oli ilmeistä, että kiusaamismuistojen työstö jatkui Sannan unissa. Hän liitti niihin aikaisempaa voimakkaammin ulkopuolisuuden ja viallisuuden kokemuksen. Toinen hoitokerta riitti kuitenkin siihen, että ensimmäiseksi työstettäväksi kohdemuistoksi valitun tapahtuman häiritsevyys lasku nollaan (ei häiritsevä) ja siihen liitetyn myönteisen kognition todenmukaisuus nousi viiteen.

Seuraavilla hoitokerroilla Sannan kiusaamismuistoja työstettiin yksi kerrallaan. Kielteinen kognitio oli yleensä ”olen huono, viallinen” tai ”en kelpaa”. Kohdemuistoja olivat mm. tapahtumat, joissa Sanna oli tullut kotiin koulusta ja itkenyt yksin kotonaan päivän kiusaamiskokemusten vaikutuksesta sekä tilanne, jossa hän oli pitänyt luokkahuoneen edessä esitelmää ja muut olivat tirskuneet hänelle, samoin kuin tilanne, jossa hän istui luokassa yksin ja ne lukuisat kerrat, jolloin hän käveli koulun käytävää ja altistui nimittelylle ja mitätöimiselle. Sannan muistojen synnyttämät tunteet olivat yleensä suru, pelko, itseinho, häpeä ja kiukku. Kunkin kohdemuiston häiritsevyys ennen sen poisherkistämistä oli yleensä 7-8. Seitsemän suhteellisen samansisältöisenä, mutta eri kohdemuistoon kohdistuneen hoitokerran jälkeen Sanna kertoi omaavansa tasaisemman olon. Hänen mielestään hänen kehonsa reaktiivisuus oli laskenut ja hän koki saaneensa lisää itseluottamusta. Hän kertoi kuitenkin vielä näkevänsä ajoittain unia, joihin liittyi pelon ja varuillaan olon elementtejä.

Hoidossa siirryttiin seuraavaksi työstämään vanhempien poissaoloihin liittyneitä vaikeita ja nykyisyyttä häiritseviä muistoja. Teema niissä liittyi hyvin samanlaisiin asioihin kuin kiusaamismuistoissa: ”olen riittämätön”, ”en kelpaa”, ”olen huono” ja yksinoloon liittyviin kohdemuistoihin.

Sannan hoito toteutettiin hyvin säännönmukaisesti, kerran viikossa toistuvilla vastaanotoilla. Hän oli erittäin motivoitunut hoitoon ja työsti asioita terapiassa hyvin. Kaikki hoidot toteutettiin koronapandemian takia etänä videon välityksellä, emme tavanneet kasvokkain koskaan. Varmistin kuitenkin aina, että Sannalla oli kotoaan käsin työskentelyssä turvallinen olo ja rauhallinen tila. Viimeisellä kerralla pyysin Sannaa kuvaamaan lopuksi sitä muistojen kirjoa, jota olimme työstäneet. Hän kertoi:

”Voin katsoa niitä tapahtumia kauempaa…näen ne ikään kuin kaukaa…minulla on rauhallinen olo. Olen tärkeä ja arvokas…mulla on oikeus olla tässä ja oikeus olla sellainen kuin olen…tämä on kyllä vaikuttavinta, mitä olen koskaan tehnyt”.

 

Kiitos Sanna, sinussa on paljon voimaa ja vahvuutta!

Helinä Häkkänen

Linkkejä:

https://www.valopilkkuja.fi/

https://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme/k-0-kiusaamiseen-puuttuva-hanke

https://nuortenlinkki.fi/

https://www.nuortennetti.fi/kiusaaminen/kiusaaminen-voi-olla-rikos/

https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/kuinka-toimia-koulukiusaamistilanteissa/

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/web/lasten-ja-nuorten-sivut?fbclid=IwAR0SoE5We3uv6Kma5bvW8yDa2fZNSVtsBpzEGIVvPQ1meyWPcKmanEqDujo

www.emdr.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *