Mielenjuuren EMDR-blogitekstiarkisto

Arkistosta löydät Mielenjuuren EMDR-asiantuntijoiden ja vierailevien kirjoittajien tekstejä.

Kirjoitukset jakautuvat kahteen osaan: Tietoa EMDR:stä kirjoituksissa käsitellään EMDR:n teoreettista taustaa ja sovellusaloja. Nämä blogit on numeroitu ja ne kannattaa lukea järjestyksessä ensimmäisestä alkaen.

Toinen osa, Share Your Story, käsittää kirjoitukset, jotka käsittelevät tietyn, tässä anonyymisti esiintyvän asiakkaan EMDR-hoitoa. Jokainen asiakas on antanut luvan kirjoituksensa julkaisemiseksi. Usein tämä kattaa sanasta sanaan referoinnin asiakkaan EMDR-sessiosta.

Näiden blogitekstien, kuten muidenkin blogini tekstien tavoitteena on lisätä tietoutta EMDR-terapiasta ja sen sovellusaloista. Asiakkaat eivät ole tunnistettavissa teksteistä. Asiakkaan kokemuksia voi kommentoida asiallisesti ja minulle voi esittää kysymyksiä terapian toteutuksesta. Kysymykset ja palautteet luetaan läpi ennen niiden julkaisua.

Kiitän yhteisesti kaikkia share you story -blogiin tarinansa antaneita asiakkaitani. Pidän heistä jokaista vahvana ja rohkeana ja olen heille äärettömän kiitollinen siitä, että he päästävät myös muita mukaan yhteiselle matkallemme.

Helinä Häkkänen
Mielenjuuren blogivastaava

Tietoa EMDR:stä

2. Silmänliiketerapian (EMDR-terapian) kahdeksan vaihetta

Esittelen tässä blogitekstissä EMDR-terapian (silmänliiketerapian) kahdeksan vaihetta. Viittaan näihin vaiheisiin tulevissa kirjoituksissani kuvatessani terapiatyöskentelyä. Silmänliiketerapiassa käytetään aina tiettyä, tarkasti määriteltyä protokollaa eli hoitokäytäntöä, joka etenee

Lue artikkeli >>

Share Your Story