Yhteydenotto narsistisena mahdollisesti pitämäsi kumppanin entiseen kumppaniin voi paljastaa epäilyksesi todeksi ja ehkäistä monilta psyykkisiltä oireilta

Tutkimukset osoittavat, että naiset tuntevat tavallista enemmän vetoa miehiin, joilla on narsistisia piirteitä. Tämä johtunee heidän hyvistä sosiaalisista taidoistaan ja huolitellusta ulkomuodostaan. Monelle naiselle on puoleensavetävää se, että vuorovaikutustilanteissa narsistinen mies ilmentää itsevarmuutta, rohkeutta, ulospäinsuuntautuneisuutta ja johtajuutta. Narsismiin liittyy parisuhteen alussa ulospäinsuuntautuneisuus, viehätysvoima, huomion tarve, korostuneen hyvä käytös, myönteisen vaikutuksen tekeminen ostamalla mm. lahjoja ja tekemällä huomionosoituksia, materialismi sekä omien saavutusten, taustan, aseman ja sosiaalisten verkostojen liioitteleminen ja kaunisteleminen. Siihen liittyy usein myös entisten kumppaneiden mustamaalaaminen, haukkuminen, syyttäminen ja raivokkaat ja pitkään kestävät oikeusriidat, joissa entisen puolison oikeuksia poljetaan laista välittämättä. Uudelle kumppanilleen narsistinen henkilö yleensä kertoo entisen kumppanin olleen uskoton, materialisti, joka oli kiinnostunut ainoastaan narsistin rahoista, sekä kaikin puolin hullu, persoonallisuushäiriöinen ja sekaisin oleva ihminen. Tyypillisesti uudella kumppanilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa näiden kertomusten paikkaansa pitävyyttä koska narsistisella henkilön perhesuhteet ovat katkenneet ja hänellä on vain vähän läheisiä pitkäaikaisia ystäviä.

Jos epäilet olevasi suhteessa narsistisen henkilön kanssa, niin on hyvä tietää, että narsistiset henkilöt suhtautuvat valehtelemiseen muita myönteisemmin ja myös itse valehtelevat muita useammin. He kertovat muita useammin valheita, joiden tarkoitus on itsekäs ja joiden kertomisesta saattaa aiheutua muille haittaa. Itsetehostukseen pyrkivään käyttäytymiseen kuuluu usein myös se, että he väittävät tosiksi asioita, joiden todellisesta tilasta heillä ei ole tietoa. Heille on tyypillistä uskomus aina oikeassa olemisesta ja tämän takia omien mielipiteiden tai ajatusten kriittinen tarkasteleminen on heille hyvin vaikeata.

Ajan myötä narsismin ilmenemiseen parisuhteissa liittyy alistaminen, dominointi, syyttely, välinpitämätön käyttäytyminen, uhkailu, hyväksikäyttö ja kiristäminen. Usein nämä piirteet tulevat esiin vasta sitten kun narsisti kokee sitouttaneensa kumppaninsa parisuhteeseen. Sen jälkeen henkilön todelliset persoonallisuuden piirteet tulevat esiin. Toista loukkaavat ja sosiaalisiin normeihin epäsopivat käyttäytymistavat aiheuttavat sen, että heihin ryhdytään suhtautumaan kielteisemmin. Kun ihmisiltä on tutkimuksissa kysytty heidän kokemuksistaan narsistisen ja ei-narsistisen henkilön kanssa parisuhteessa elämisestä, on ilmennyt, että kielteisimmäksi asiaksi parisuhteessa narsistin kanssa ovat kuvattu se, että henkilö oli itsekeskeinen, materialistinen, petollinen ja kontrolloiva. Monille oli syntynyt parisuhteessa kokemus siitä, että heitä hyväksikäytettiin ja heidän kanssaan pelattiin jotakin omituista sosiaalista peliä. Vuorovaikutuksen fokus oli aina narsistisessa henkilössä. Parisuhteen päättyessä he olivat tyytymättömämpiä ja vihaisempia kuin niiden parisuhteiden päättyessä, joissa kumppani ei ollut luokiteltavissa narsistiseksi. Tyypillisesti he myös katuivat tähän parisuhteeseen ajautumista, koska se kuormitti heitä psyykkisesti paljon.

Teen vuosittain psykoterapiaa kymmenien sellaisten ihmisten kanssa, jotka kokevat eläneensä narsistisen henkilön kanssa. Olen myös itse hiljattain ollut parisuhteessa hyvin narsistiseksi kokemani henkilön kanssa. Joskus näissä yhteyksissä tulee vastaan tilanne, jossa narsistisen henkilön henkisen ja joskus fyysisen väkivallan kohteeksi joutuneiden henkilöiden tiet kohtaavat ja he ryhtyvät toimimaan toistensa vertaistukena. Yleensä kyse on siitä, että parisuhteessa narsistisen henkilön kanssa elänyt henkilö ottaa eroa harkitessaan tai sen jälkeen yhteyttä narsistin entiseen kumppaniin tarkistaakseen tältä tiettyjä asioita. Tai sitten yhteys syntyy narsistisen henkilön jo aikuiseksi kasvaneen jälkeläisen, joka on katkaissut välinsä vanhempansa, ja uuden puolison tai tämän lapsen välille. Yhteys voi syntyä tarkoituksellisesti tai tahattomasti. Lähtökohta näissä tilanteissa on aina se, että yhteys syntyy vasta sitten kun suhde narsistiin on päättynyt eikä kukaan osapuolista halua olla enää missään tekemisissä hänen kanssaan. Silloin kun kyse on tarkoituksellisesta yhteydenotosta, kokee siinä aloitteellinen  osapuoli sen yleensä vaikeaksi, vaikka tyypillisesti toinen osapuoli ei suhtaudu siihen kielteisesti. Koska hän on kokenut kaiken sen saman kuin uusi kumppani, löytyy häneltä yleensä ymmärrys siihen, miksi toinen ottaa yhteyttä.

Narsistisen henkilön kanssa eläneiden keskinäinen yhteydenpito paljastaa usein narsistin luoman valheiden verkon ja kaavamaisuuden, millä hän etenee suhteesta toiseen. Valheissa on tyypillisesti elementtejä siitä, mitä narsistinen henkilö toivoisi tai millainen hän haluaisi olla. Hän on voinut kertoa olleensa arvostetussa työssä ja lähteneensä sieltä itse ja paljastuukin että hänet irtisanottiin sieltä väärinkäytösten takia. Ilmenee, että narsistin uskottomaksi väittämä entinen puoliso ei ollutkaan pettänyt tätä vaan asia oli toisin päin. Entisen kumppanin ”varastamaksi” väitetyt ”yhteiset arvoesineet” saattavat paljastua tämän henkilökohtaiseksi omaisuudeksi. Entisen puolison hallussaan pitämä narsistin ”arvo-omaisuus” voi ollakin kaatopaikkaromua. Narsistin vieraannutetuiksi väitetyt lapset kertovatkin, että he kokivat henkistä pahoinpitelyä päiväkoti ikäisestä alkaen ja että heidän elämänsä oli yhtä helvettiä. Syy sille miksi kukaan sukulainen ei halua olla tekemisissä narsistin kanssa tulee ilmi: hän on hyväksikäyttänyt ja huijannut kaikkia taloudellisissa asioissa. Hulluksi, psykopaatiksi ja narsistiksi narsistin toimesta leimattu entinen puoliso voi paljastuakin herkäksi, empatiakykyiseksi, ujoksi, pidättyväiseksi ja hyvin paljon psyykkistä vahinkoa suhteessa kokeneeksi ihmiseksi. Kun tämä valheiden verkko paljastuu, tulee olo, että narsistinen henkilö on kääntänyt asiat aivan päälaelleen.

Yhteydenpito kahden saman narsistisen henkilön kanssa eläneen henkilön välillä koetaan lähes aina voimaannuttavaksi. Se perustuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olleiden henkilöiden keskinäiseksi kokemusten vaihtoon. Moni narsistin kanssa elänyt sanoo minulle psykoterapiassa, että kokemukset ovat niin älyttömiä, ettei kukaan varmaan usko niitä. Yhteys saman kokemusmaailman omaavaan ihmiseen voi olla ensimmäinen kerta, kun henkilö saa sen kokemuksen, että joku muu uskoo ja ymmärtää häntä. Narsisti on manipuloinnissaan tyypillisesti käyttänyt gaslightingia eli harhauttamista, jolla pyritään kylvämään epäilyn siemeniä puolisoon, jonka seurauksena hän on ruvennut kyseenalaistamaan omaa ajatteluansa, muistiansa, ja käsityksiänsä siitä, millainen hän on ihmisenä. Yhteys toiseen samaa kokeneeseen ihmiseen auttaa näkemään, ettei vika ollut itsessä ja validoi kokemuksia kumppanin narsismista. ”En se ollut minä” sanoo moni tällaisen kokemuksen vaikutuksesta. Tällainen eheyttää ja vahvistaa identiteettiä ja voi palauttaa sitä sellaiseksi, mitä se on ollut ennen narsistin kanssa parisuhteeseen menoa.

En tiedä mitään muuta ihmisenä olemisen muotoa, mikä aiheuttaa niin paljon muissa ihmisissä psyykkistä sairastumista, taloudellista vahinkoa ja kärsimystä kuin mitä narsismi ja psykopatia parisuhteissa ja perheissä tekevät. Koska tällaisten kohtalontovereiden yhteyksien syntyminen yleensä merkittävästi vauhdittaa traumaattisista kokemuksista selviämistä psykoterapiassa, näkisin mieluusti että ihmiset rohkeasti lähtisivät luomaan tällaisia kontakteja ja selvittämään asiaa. Tänä päivänä sosiaalisen median myötä se on helppoa. Parhaimmissa tapauksista yhteydestä kehittyy läheinen ystävyyssuhde, jossa ajan myötä huomio siirtyy kokonaan pois narsistista ja kokemukset jäävät yhteiseksi jaetuksi traumahistoriaksi, jolla ei nykyhetkessä ole enää merkitystä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *