Asiantuntijat

Helinä Häkkänen

Helinä Häkkänen

Helinä Häkkänen, PsT, psykoterapeutti, työnohjaaja STOry, erikoispsykologi (työ- ja organisaatiopsykologia sekä oikeuspsykologia), oikeuspsykologian dosentti (ISY), kriminaalipsykologian dosentti (HY), sertifioitu EMDR-terapeutti, EMDR-työnohjaaja, seksuaalineuvoja.

Olen Mielenjuuren perustaja ja toimitusjohtaja. Teen psykoterapiaa aikuisten ja nuorten kanssa sekä työnohjauksia ja psyykkisiä valmennuksia. Monet asiakkaistani ovat kokeneet vaikeita asioita elämässään. Epäonnistumisen kokemukset, läheisen kuolema, avioero, oikeusprosessit, turvallisuusuhat, julkisuuden haasteet, vaikeat ihmissuhteet ja työpaikan konfliktitilanteet ovat tyypillisiä vastaanotollani käsiteltäviä aiheita. Työnohjaan muun muassa useita kriisi- ja turvallisuusalojen asiantuntijoita. Psyykkistä valmennusta teen useiden huippu-urheilijoiden kanssa, erityisesti yksilölajeissa. Teen yhteistyötä muun muassa poliisin, vakuutusyhtiöiden, työterveyshuollon palveluntarjoajien, journalistien tukirahaston, kansalaisjärjestöjen, HUS:n ja useiden Helsingissä ja Turussa toimivien asianajotoimistojen kanssa. Olen Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä ja teen HUS:n ja YTHS:n ostopalveluterapiaa.

Olen pitänyt yksityisvastaanottoa vuodesta 2010 alkaen. Sitä ennen työskentelin psykologina keskusrikospoliisissa 10 vuoden ajan ja vuosina 2010–2020 toimin kliinisen työni ohessa psykologi- ja lakiasiaintoimiston vetäjänä. Vastaanottotyöni ohessa kirjoitan blogia ja tiedejulkaisuja. Teen myös tutkimustyötä EMDR-hoidosta sekä valmennuksesta ja sen vaikuttavuudesta Helsingin lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tämän lisäksi kehitän aktiivisesti uusia EMDR-terapiaan liittyviä menetelmiä erityisesti psyykkiseen valmennukseen, työnohjaukseen ja poliisin rikostutkinnan avuksi. Olen kirjoittanut tai ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa ja neljässä kirjassa. Toimin myös Suomen EMDR-yhdistyksen hallituksen tiedevastaavana.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteydenotto: helina.hakkanen@mielenjuuri.fi

Markus Heinimaa (yhteistyökumppani)

LT, FK, psykiatrian erikoislääkäri, perheterapiakouluttaja sekä EMDR-fasilitaattori ja -kouluttaja.

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja työskentelen pääosin aikuis- ja nuorisoikäisten asiakkaiden sekä pariskuntien ja perheiden kanssa.

Hoidon kohteena olevien ongelmien kirjo voi vaihdella laajasti, mutta pääosin työskentelen traumanäkökulmasta käsin, soveltaen EMDR-terapiaa niin kiintymyssuhdetrauman kuin ns. A-tyypin psykotraumatisaation (elämäntapahtumat, jotka traumatisoisivat useimmat ihmiset).

Yksityislääkärinä olen toiminut vuodesta 1993 ja tämän ohella olen ollut aktiivisesti mukana sekä psykiatrian alan tutkimustyössä (psykoositutkimus, psykoosin varhaistoteamisen tutkimus) että opetustyössä (kliininen opettaja Turun yliopistossa).

Olen kirjoittanut tai ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa. Kliinisessä työssä olen viime vuodet ollut erityisen aktiivinen EMDR-terapian osaamisen ja monipuolisen soveltamisen kehittämisessä ja koulutustasoltani omaan EMDR-fasilitaattorin pätevyyden. EMDR-työnohjauksia teen säännöllisesti Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja etätyönohjauksena. Olen myös ollut EMDR-terapeuttina Suomen poliiseille suunnatuissa post-traumatyöpajoissa. Suomen EMDR-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2014 alkaen.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteydenotto: markus.heinimaa@protonmail.com

Markus Heinimaa

Sofia Salmi

Sofia Salmi

Toimistoassistentti

Olen kevään 2021 ylioppilas Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta. Lukion lisäksi olen ollut vaihdossa Japanissa 2018-2019 Rotary Youth Exchange -ohjelman kautta. Työskentelen osa-aikaisesti Mielenjuuressa avustavissa tehtävissä.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, ranskaksi ja japaniksi.

Yhteydenotto: sofia.salmi@mielenjuuri.fi