Asiantuntijat

Helinä Häkkänen

Helinä Häkkänen

PsT, psykoterapeutti, työnohjaaja (STOry), EMDR-työnohjaaja, oikeuspsykologian ja työpsykologian erikoispsykologi, oikeuspsykologian dosentti (ISY), kriminaalipsykologian dosentti (HY), seksuaalineuvoja.

Olen Mielenjuuren perustaja ja toimitusjohtaja. Teen psykoterapiaa, psyykkisiä valmennuksia sekä työnohjauksia aikuisten ja nuorten kanssa. Olen erikoistunut erityisesti EMDR-menetelmän käyttöön. Monet asiakkaistani ovat kokeneet vaikeita asioita elämässään. Epäonnistumisen kokemukset, läheisen kuolema, avioero, esiintymisjännitys, turvallisuusuhat, julkisuuden haasteet, vaikeat ihmissuhteet, narsismi ja työpaikan konfliktitilanteet ovat tyypillisiä työssäni käsiteltäviä aiheita. Psyykkistä valmennusta teen useiden huippu-urheilijoiden kanssa, erityisesti yksilölajeissa. Työnohjauksia ja asiantuntijatyötä teen muun muassa keskusrikospoliisin, syyttäjäviraston, eri vakuutusyhtiöiden, työterveyshuollon palveluntarjoajien, journalistien tukirahaston, kansalaisjärjestöjen, HUSin ja useiden Helsingissä ja Turussa toimivien asianajotoimistojen kanssa. Olen Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisterissä ja teen HUSin ostopalveluterapiaa.

Olen pitänyt yksityisvastaanottoa vuodesta 2010 alkaen. Sitä ennen työskentelin psykologina keskusrikospoliisissa 10 vuoden ajan (vuosina 2002-2008 Suomen Akatemian tutkijana) ja vuosina 2010–2020 toimin kliinisen työni ohessa lakiasiaintoimiston vetäjänä. Vastaanottotyöni ohessa kirjoitan blogia, kirjoja ja tiedejulkaisuja. Tämän lisäksi kehitän aktiivisesti uusia EMDR-terapiaan liittyviä menetelmiä erityisesti psyykkiseen valmennukseen, työnohjaukseen ja poliisin rikostutkinnan avuksi. Olen kirjoittanut tai ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa ja neljässä kirjassa.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteydenotto: helina.hakkanen@mielenjuuri.fi

Markus Heinimaa (yhteistyökumppani)

LT, FK, psykiatrian erikoislääkäri, perheterapiakouluttaja sekä EMDR-fasilitaattori ja -kouluttaja.

Olen psykiatrian erikoislääkäri ja työskentelen pääosin aikuis- ja nuorisoikäisten asiakkaiden sekä pariskuntien ja perheiden kanssa.

Hoidon kohteena olevien ongelmien kirjo voi vaihdella laajasti, mutta pääosin työskentelen traumanäkökulmasta käsin, soveltaen EMDR-terapiaa niin kiintymyssuhdetrauman kuin ns. A-tyypin psykotraumatisaation (elämäntapahtumat, jotka traumatisoisivat useimmat ihmiset).

Yksityislääkärinä olen toiminut vuodesta 1993 ja tämän ohella olen ollut aktiivisesti mukana sekä psykiatrian alan tutkimustyössä (psykoositutkimus, psykoosin varhaistoteamisen tutkimus) että opetustyössä (kliininen opettaja Turun yliopistossa).

Olen kirjoittanut tai ollut oheiskirjoittajana yli 60 vertaisarvioidussa tieteellisessä artikkelissa. Kliinisessä työssä olen viime vuodet ollut erityisen aktiivinen EMDR-terapian osaamisen ja monipuolisen soveltamisen kehittämisessä ja koulutustasoltani omaan EMDR-fasilitaattorin pätevyyden. EMDR-työnohjauksia teen säännöllisesti Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja etätyönohjauksena. Olen myös ollut EMDR-terapeuttina Suomen poliiseille suunnatuissa post-traumatyöpajoissa. Suomen EMDR-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2014 alkaen.

Työskentelen sujuvasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteydenotto: markus.heinimaa@protonmail.com

Markus Heinimaa