EMDR-valmennus

EMDR-valmennus

Teemme EMDR-valmennusta urheilijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden kanssa. Suorituskyvyn tehostaminen ja hyvinvoinnin lisääminen on näissä tapauksissa valmennuksen keskeisin tavoite.

Käsitteenä EMDR-valmennus (suomeksi silmänliikevalmennus) on uusi, mutta viittaa Suomessa vuodesta 1996 alkaen käytössä olleeseen, psykoterapiassa paljon käytettyyn EMDR-menetelmään ja viitekehykseen, joka sittemmin on vakiintunut Suomessa post-traumaattisen stressihäiriön kansalliseksi Käypä hoito suositukseksi. EMDR-menetelmä perustuu mukautuvan tietojenkäsittelyn malliin. Tämän mallin mukaan valmennuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että esimerkiksi urheilijan ajankohtaiset haasteet ovat seurausta sellaisista menneisyyden kielteisistä kokemuksista, jotka ovat varastoituneet muistiverkostoihin epätarkoituksenomaisella tavalla. 

EMDR-valmennus kohdistuu valmennettavan häiritsevien muistojen ja niihin liittyvien kognitioiden, tunteiden ja kehon aistimusten käsittelyyn samanaikaisesti, kun hänelle annetaan käsittelyä edistävää molemminpuolista eli bilateraalista ärsykettä. Valmennuksen tavoitteena on informaation prosessointijärjestelmän uudelleen käynnistyminen sekä tapahtumaan ja sitä edustaviin mielikuviin liittyvien tunteiden ja kognitioiden sopeuttava käsittely tunnekomponenteiltaan neutraaliksi ja ei-häiritseviksi. 

Valmennettavan psyykkisten haasteiden taustalla on usein erilaisia vaikeita, mutta normaaliin elämän kulkuun kuuluvia kokemuksia (kuten parisuhdehaasteita, vaikea valmentaja suhde, loukkaantuminen tai läheltä piti -tilanne tai epäonnistuminen), ja niihin liittyviä vaikeita ja häiritseviä tunteita – kuten pelkoa, ahdistusta, vihaa, surua, häpeää, syyllisyyttä tai avuttomuutta. Nämä suorituksen taustalla vaikuttavat kokemukset voivat olla vuosikymmenienkin takaisia, mutta tiedostamattomalla tasolla suorituksen yhteydessä muistiverkostoissa aktivoituvia ja suoritusta haittaavia. EMDR-valmennuksella muistijälkiin liittyvät kielteiset tunteet saadaan neutralisoitua, jolloin kokemukset ja niihin liittyvät muistot eivät enää triggeroidu tulevan suorituksen yhteydessä ja haittaa tai vaaranna psyykkistä ja fyysistä suorituskykyä.

Olemme käyttäneet EMDR-valmennusta noin viiden vuoden ajan muun muassa seuraavien urheilulajien osalta sekä ammattiurheilijoiden että harrastajien kanssa: ratsastus, taitoluistelu, biljardi, telinevoimistelu, purjehdus, sukellus ja jalkapallo. Esiintyvien taiteilijoiden osalta meillä on kokemusta erityisesti ammattimuusikoiden sekä elokuva- ja teatterialan toimijoiden kanssa.

Työstettävät asiat ovat liittyneet alisuoriutumiseen tai epäonnistumiseen kilpailussa, esiintymisjännitykseen ja ahdistukseen, jäätymiseen, pelkoon, loukkaantumiseen ja vammautumiseen, kuntoutumiseen ja urheilu-uran lopettamiseen. Tarvittavien valmennuskertojen lukumäärä sen tuloksellisuuden saavuttamiseksi on vaihdellut yhdestä kerrasta muutamaan kymmeneen.

Valmentajille, managereille ja ryhmille suunnatut valmennuspalvelumme kattavat muun muassa psyykkisen valmennuksen ja kriisi-intervention. Olemme kehittäneet esiintymisjännitystä ja stressiä helpottavan EMDR-terapiaan perustuvan BS4 Online Help -menetelmän, jolla valmennettavan akuuttia stressireaktiota ja jännitystä (niin sanottua jäätymistä) vaativan tapahtuman yhteydessä voidaan hoitaa vaadittaessa nopeastikin etänä videon välityksellä. Toimistomme psykoterapiapalvelut kattavat myös uran lopettamiseen liittyvän terapiaprosessin, jossa voidaan käyttää muun muassa EMDR-terapiamenetelmää. Ryhmätyönohjauksessa käytettävä videoavusteinen BS4 Online Help -sovellus sopii käytettäväksi myös ryhmälle, joka haluaa nopeasti työstää ja neutralisoida jonkin ryhmän tulevaa suoritusta mahdollisesti heikentävän kielteisen kokemuksen ja siihen liittyvän muistijäljen.