Palvelut

Mielenjuuren palveluita käyttävät yksityishenkilöt, yritykset, viranomaiset ja järjestöt. Palveluitamme ovat muun muassa:

 
Alle on listattu konkreettisia käytännön tapoja, joilla teemme yhteistyötä eri asiakasryhmien kanssa.

Lakimiehet ja asianajajat

Teemme yhteistyötä eri asianajotoimistojen kanssa muun muassa välittäen niille verkostojemme kautta oikeudellisia toimeksiantoja, avustaen toimeksiannoissa tieteeseen perustuvan psykologisen tiedon välittämisessä muun muassa kirjelmöintiin, sekä antamalla toimeksiantoihin psykologista neuvontaa ja konsultaatiota. Lisäksi konsultoimme ja olemme tarvittaessa mukana sovitteluissa ja teemme oikeudessa kuultavan henkilön psykologista valmistelua muun muassa stressinhallinnan osalta ja oikeusprosessiin liittyvää psykologista jälkipuintia. Lisäksi tarjoamme lakimiehille ja asianajajille työnohjausta.

Toimimme asiantuntijatodistajina rikos- ja riita-asioissa. Olemme olleet asiantuntijatodistajina käräjä- ja hovioikeuksissa kymmeniä kertoja ja kouluttaneet ja työnohjanneet sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita oikeudessa todistamisesta. Asiantuntijatodistuksemme perustuu käyttäytymistieteiden (psykologia, psykiatria, sosiaalipsykologia) alan tieteelliseen tietoon ja tarvittaessa tieteelliseen tutkimukseen.

Olemme kehittäneet useita menetelmiä, joilla oikeusprosesseihin liittyvää todistajan stressiä voidaan lievittää. Meillä on kokemusta poliisiin tai tuomioistuimeen kuultavaksi menevän henkilön stressinhallintaa edistävästä todistajan valmistelusta ja kehitämme siihen jatkuvasti uusia menetelmiä.

Viranomaiset ja järjestöt

Meillä on kokemusta poliisin avustamisesta rikostutkinnassa mm. osallistumalla puhuttamiseen ja edistämällä asianomistajan muistamista, laatimalla uhka arviointeja sekä rajaamalla epäiltyjen piiriä tekijäpiirteiden analysoinnin avulla. Myös syyttäjien ja tuomareiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä muun muassa oikeuspsykologian alan lisäkoulutuksen merkeissä. Eduskunnan lakivaliokunnassa asiantuntijamme ovat olleet kuultavina kahdesti. Teemme oikeus- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisille työnohjausta. Myös rikosuhrien tukipalveluiden tarjoajien ja erilaisten turvallisuus- ja oikeusalalla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa meillä on pitkä historia yhteistyöstä muun muassa koulutuksen ja työnohjauksen saralla sekä Suomessa, että ulkomailla. Teemme videon välityksellä työnohjauksia muun muassa ulkomailla toimiville viranomaisille ja avustusjärjestöjen työntekijöille. Suomessa toimimme myös yhteistyössä muun muassa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön, eri työterveyden palveluntarjoajien ja yliopistosairaaloiden kanssa.

Yksityishenkilöt

Palvelemme yksityishenkilöitä oikeuspsykologin, psykiatrian erikoislääkärin ja psykoterapeutin vastaanotolla. Vastaanotolla käsiteltävät aiheet voivat liittyä esimerkiksi oikeusprosessien käynnistämiseen, prosessiin liittyvään stressiin ja sen hallintaan, tai tuomioistuimessa tai poliisissa tapahtuvaan kuulemiseen valmistautumiseen. Olemme kehittäneet useita menetelmiä, joilla oikeusprosesseihin liittyvää stressiä voidaan lievittää. Käytämme näyttöön perustuvia terapiamenetelmiä, joista keskeisimpänä EMDR-terapiaa. Asiantuntijamme ovat taustakoulutukseltaan myös psyko- tai traumaterapeutteja. Teemme yhteistyötä eri vakuutusyhtiöiden, HUSin ja Kelan kanssa psykoterapiapalveluiden tarjoamisessa muun muassa rikosten asianomistajille. Olemme erikoistuneet hoitamaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet rikoksen kohteeksi ja kokevat sen takia erilaisia mielenterveyden häiriöitä (muun muassa traumaperäinen stressihäiriö, ahdistuneisuushäiriö ja masennus). 

Koulutus

Asiantuntijoillamme on kokemusta koulutusyhteistyöstä muun muassa seuraavien tahojen kanssa: Suomen Lakimiesliiton koulutus, Suomen psykologiliitto, Ulkoministeriö, Suomen Akatemia, Ensi-ja turvakotien liitto, Suomen Lastenpsykiatrien yhdistys, HUS, THL, Väestöliitto, Suomen Palopäällystöliitto, Helsingin turvakoti ry, Kauppakamari, Talentum, Syyttäjäakatemia, Tukinaiset, yksittäiset tuomioistuinlaitokset, sosiaaliviranomaiset ja koululaitokset, Korkein oikeus, Aalto-yliopisto, EFCAP, Sexpo, Finanssialan keskusliitto, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Rikosseuraamusvirasto, Metropolia ammattikorkeakoulu, eri kesäyliopistot, Laurea-ammattikorkeakoulu, yksittäiset koulut ja oppilaitokset, Aluehallintovirasto, eri sovittelutoimistot, Poliisihallitus, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.