Psykologipalvelut

Meillä on kokemusta ja osaamista kliinisestä psykologiasta, urheilupsykologiasta, työ- ja organisaatiopsykologiasta, sekä oikeus- ja kriminaalipsykologiasta.

Yksityishenkilöt

Palvelemme yksityishenkilöitä psykologin, psykiatrian erikoislääkärin ja psykoterapeutin vastaanotolla. Vastaanotolla käsiteltävät liittyvät tyypillisesti stressiin ja sen hallintaan, traumatisoitumiseen tai vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyviin asioihin. Teemme yhteistyötä eri vakuutusyhtiöiden, Kelan ja HUSin kanssa.

Työpsykologia

Työ- ja organisaatiopsykologian asiantuntijapalvelumme kattavat yksilö- ja ryhmätyönohjauksen, kriisitilanteen intervention, kiusaamisväitteiden tutkimisen, vaativiin asiantuntijatehtäviin liittyvissä rekrytoinneissa avustamisen sekä johdon tuen ja valmennuksen.

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus sekä valmennus sovitaan tapauskohtaisesti palvelunostajan tarpeiden mukaan. Toimistossamme on kehitetty vaikeiden työtilanteiden purkuun ryhmälle videon välityksellä toteutettava EMDR-menetelmään perustuva työnohjauksen menetelmä, jossa kukin osanottaja voi työstää omaa muistoansa tapahtumasta (esimerkiksi haastava asiakastilanne) työnohjaajan ohjauksessa. Menetelmää on toistaiseksi käytetty sosiaalialan ammattilaisten kanssa, ja kokemukset siitä ovat hyvin myönteisiä.

Asiantuntijamme ovat olleet mukana useissa yhtiön henkilöstöä koskevissa kriisitilanteiden jälkihoidossa, ja meillä on vankka kokemus akuutista kriisityöstä. Olemme kouluttaneet ihmisen toimimisesta kriisi- ja uhkatilanteessa muun muassa valtionhallintoa, poliisia ja eri oppilaitoksia. Eri organisaatioiden työterveyshuollon kanssa meillä on sopimuksia työterveyden ulkoistetusta jatkohoidosta EMDR-hoidon osalta. Toimistomme kanssa on mahdollista tehdä myös akuutin avun sopimus, joka takaa kriisitilanteessa olevan yksittäisen henkilön hoitoon pääsyn kolmen päivän sisällä tilauksesta. Teemme myös poliisin kanssa yhteistyötä erilaisten henkilöön kohdistuvien uhkatilanteiden hoidossa.

Urheilupsykologia

Yksilöille ja ryhmille suunnatut urheilupsykologipalvelumme kattavat muun muassa urheilijan psyykkisen valmennuksen, EMDR-valmennuksen ja valmentajan kriisi-intervention. Olemme kehittäneet esiintymisjännitystä ja stressiä helpottavan EMDR-terapiaan perustuvan BS4 Online Help -menetelmän, jolla urheilijan akuuttia stressireaktiota ja jännitystä (niin sanottua jäätymistä) vaativan kilpailutapahtuman yhteydessä voidaan hoitaa vaadittaessa nopeastikin etänä videon välityksellä. Toimistomme psykoterapiapalvelut kattavat myös urheilu-uran lopettamiseen liittyvän terapiaprosessin, jossa voidaan käyttää muun muassa EMDR-terapiamenetelmää esimerkiksi vammautumisen aiheuttamien psyykkisten oireiden hoidossa. Ryhmätyönohjauksessa käytettävä videoavusteinen BS4 Online Help -sovellus sopii käytettäväksi myös urheilijaryhmälle, joka haluaa nopeasti työstää ja neutralisoida jonkin ryhmän tulevaa suoritusta mahdollisesti heikentävän kielteisen kokemuksen ja siihen liittyvän muistijäljen.

Oikeus- ja kriminaalipsykologia

Käyttäytymis- ja terveystieteiden asiantuntijapalvelumme lakimiehille, asianajajille, oikeusviranomaisille, yrityksille ja yksityishenkilöille kattavat seuraavat osa-alueet: lakialalla toimivien ammattilaisten työnohjaus, todistajan valmistelu oikeudenkäyntiin, käyttäytymis- ja terveystieteiden neuvonta ja konsultaatio, asiantuntijalausunnot, EMDR-terapia rikoksen uhreille.

Lakimiehet, asianajajat ja muut lakialalla toimivat ammattilaiset

Työnohjaus, avustaminen kirjelmän laatimisessa tai sovittelussa ja todistajan stressinhallintavalmennus oikeudenkäyntiin ovat keskeisimpiä yhteistyömuotojamme eri asianajotoimistojen kanssa. Olemme toimineen asiantuntijatodistajina kymmenissä rikos- ja riita-asioissa. Koulutamme ja työnohjaamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia oikeudessa todistamisesta ja lakialan ammattilaisia psykologiasta lainkäytössä. Asiantuntijatodistuksemme perustuu käyttäytymistieteiden (psykologia, psykiatria, sosiaalipsykologia) alan tieteelliseen tietoon ja tarvittaessa tieteelliseen tutkimukseen.

Viranomaiset ja järjestöt

Olemme avustaneet poliisia rikostutkinnassa muun muassa osallistumalla kuulusteluun, laatimalla uhka arviointeja sekä tekemällä analyysityötä. Olemme kouluttaneet syyttäjiä, poliiseja ja kaikkia oikeusasteiden tuomioistuinten jäseniä lukuisista psykologisista aiheista. Eduskunnan lakivaliokunnassa asiantuntijamme ovat olleet kuultavina kahdesti. Teemme yksilö- ja ryhmätyönohjausta lakialan ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. 

Turvallisuus- ja oikeusalalla toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa meillä on pitkä historia yhteistyöstä muun muassa koulutuksen ja työnohjauksen saralla sekä Suomessa, että ulkomailla. Teemme videon välityksellä työnohjauksia myös ulkomailla toimiville viranomaisille ja avustusjärjestöjen työntekijöille. 

Suomessa teemme viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen lisäksi yhteistyöstä muun muassa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön, eri työterveyden palveluntarjoajien ja yliopistosairaaloiden kanssa.