Työnohjauspalvelut

Olemme erikoistuneet ratkaisukeskeiseen ja EMDR-perusteiseen työnohjaukseen, jonka työnohjausprosessin vaiheisiin kuuluvat muun muassa reflektiiviset keskustelut ja vaikeisiin työkokemuksiin liittyvien tunteiden työstäminen. Tällä tavoin voidaan tunnistaa ammatillisia ja persoonallisia valmiuksia, edistää työssä kehittymistä, sekä selvittää ja ratkaista työn haasteita ja lisätä itsetuntemusta. Työnohjauksen tavoitteena on aina ammatillinen kasvu. Työnohjauksessa EMDR-terapiamenetelmällä voidaan työstää asiakkaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kielteisiä tunteita neutralisoimalla niihin liittyviä kielteisiä ja nykyisyyttä häiritseviä muistijälkiä ja kielteisiä ajatuksia ja uskomuksia itsestä. 

Olemme käyttäneet EMDR-menetelmää tuloksellisesti muun muassa hankalien asiakastilanteiden, haastavien vuorovaikutustilanteiden, irtisanomistilanteiden ja YT-neuvotteluiden aiheuttamien kielteisten kokemusten työstämiseen. Lisäksi käytämme EMDR-menetelmää tulevien työtilanteiden aiheuttaman stressin työstämiseen kuten esiintymisjännityksen hoitoon. Olemme kehittäneet myös etänä videon välityksellä ryhmälle käytettävän työnohjauksen EMDR-protokollan BLS4 Online Help, jota olemme käyttäneet kerrallaan 4-5 hengen työryhmille vaikeiden kokemusten työstämiseen. 

Työnohjausasenteemme on tasa-arvoinen ja asiakaslähtöinen. Työnohjauksen kesto vaihtelee kolmen käyntikerran kriisi-interventiosta kolmeen vuoteen ja perustuu aina kirjalliseen sopimukseen.