Työnohjauspalvelut

Toimistomme asiantuntijat ovat erikoistuneet ratkaisukeskeiseen ja EMDR-perusteiseen työnohjaukseen, jonka työnohjausprosessin vaiheisiin kuuluvat muun muassa reflektiiviset keskustelut, joissa muun muassa tunnistetaan ammatillisia ja persoonallisia valmiuksia, pyritään edistämään työssä kehittymistä, selvitetään ja ratkaistaan työn haasteita ja lisätään itsetuntemusta. Työnohjauksen tavoitteena on aina ammatillinen kasvu. Työnohjauksessa EMDR-terapiamenetelmällä voidaan työstää asiakkaan työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kielteisiä tunteita neutralisoimalla niihin liittyviä kielteisiä ja nykyisyyttä häiritseviä muistijälkiä ja kielteisiä ajatuksia ja uskomuksia itsestä. 

Olemme käyttäneet EMDR-menetelmää tuloksellisesti muun muassa hankalien asiakastilanteiden, haastavien vuorovaikutustilanteiden, irtisanomistilanteiden ja YT-neuvotteluiden aiheuttamien kielteisten kokemusten työstämiseen. Lisäksi käytämme EMDR-menetelmää tulevien työtilanteiden aiheuttaman stressin työstämiseen kuten esiintymisjännityksen hoitoon. Toimistossamme on kehitetty myös etänä videon välityksellä ryhmälle käytettävä työnohjauksen EMDR-protokolla BLS4 Online Help, jota olemme käyttäneet kerrallaan 4-5 hengen työryhmille vaikeiden kokemusten työstämiseen. 

Työnohjausasenteemme on tasa-arvoinen ja asiakaslähtöinen. Työnohjauksen kesto vaihtelee kolmen käyntikerran kriisi-interventiosta kolmeen vuoteen ja perustuu aina kirjalliseen sopimukseen.