Koulutuspalvelut

Asiantuntijoillamme on vankka koulutuskokemus, ja heillä on myös muodollinen opettaja- ja kouluttajapätevyys.  

Koulutusaiheet

Suosittuja koulutusaiheitamme ovat muun muassa:

 • Manipulatiivisen ja hankalan henkilön kohtaaminen
 • EMDR-menetelmä suorituksen tehostamisessa
 • Perheyrityksen haastavien tilanteiden psykologiaa: sukupolvenvaihdos, psyykkinen sairastuminen ja omistajaparin avioero
 • Narsismi työelämässä
 • Työhyvinvointi vaativassa työssä
 • Ihmisen toiminta kriisitilanteessa
 • Ryhmäytyminen ja eettinen organisaatio
 • Kohdistettu väkivalta, häirintä ja vainoaminen
 • Konfliktit ja niiden hoitaminen työyhteisössä
 • Oikeudessa asiantuntijana todistaminen
 • Traumatisoitunut henkilö oikeusprosessissa
 • Lapsi koston välineenä erossa
 • Psykologia lainkäytössä
 • Oikeuspsykologiaa lukion opettajille
  

Asiakasorganisaatiot

Asiantuntijamme ovat antaneet koulutusta muun muassa seuraavien organisaatioiden tilauksesta: 

 • Eduskunta
 • Korkein oikeus
 • Ulkoministeriö
 • Suomen Akatemia
 • Keskusrikospoliisi
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Suojelupoliisi
 • Poliisihallitus
 • Lakimiesliiton koulutus
 • Syyttäjäakatemia
 • Suomen Asianajajaliitto
 • Suomen Psykologiliitto
 • Ensi-ja turvakotien liitto
 • Suomen Lastenpsykiatrien yhdistys
 • HUS
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
 • Väestöliitto
 • Suomen Palopäällystöliitto
 • Helsingin turvakoti ry
 • Kauppakamari
 • Talentum
 • Finanssialan keskusliitto
 • Akava
 • Aalto-yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Åbo Akademi
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Tukinaiset
 • Yksittäiset tuomioistuinlaitokset
 • Sosiaaliviranomaiset ja oppilaitokset
 • EFCAP
 • Suomen EMDR-terapia yhdistys
 • Sexpo
 • Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
 • Rikosseuraamusvirasto
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Eri kesäyliopistot
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Yksittäiset koulut ja oppilaitokset
 • Aluehallintovirasto
 • Eri sovittelutoimistot
 
Koulutus räätälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjouspyynnön voit toimittaa osoitteeseen info@mielenjuuri.fi